gototopgototop

Расписание занятий

   

СВ19

(12)

ДО19

(101)

ТОРА19 (111)

ТПОП19

(131)

ЭС19

(141)

Понедельник 21.10 840 Физика             21 Естествознание24 Математика   22 Информатика  35 Физ.культура
1030 Информатика  35 История           44 Физика             21 Химия                24 Математика   22
1240 История           44 Литература     43 Ин.язык          33 Математика   22 Физика             21
1440          
1630          
1820          
Вторник 22.10 840 Русский язык  43 Репетиция акт.зал Математика   22 История           44 ОБЖ                  25
1030 Физ.культура Литература     43 История           44 Ин.язык          33 Математика   22
1240 Информатика  35 История           44 Физ.культура Литература     43 Ин.язык          33
1440   Ин.язык          33      
1630          
1820          
Среда 23.10 840          
1030          
1240          
1440          
1630          
1820          
Четверг 24.10 840          
1030          
1240          
1440          
1630          
1820          
Пятница 25.10 840          
1030          
1240          
1440          
1630          
1820          
Суббота 26.10 840          
1030          
1240          
1440          
1630          
1820          

Расписание занятий

   

ТОРА18

(211)

ТОРА18а

(211а)

ТПОП18

(231)

ТПОП18а

(231а)

Понедельник 21.10 840 Электротехника     42 Электротехника     42 Организация           15 Организация       15
1030 Материаловедение  25 Материаловедение  25 Товароведение       15 Товароведение       15
1240 МДК 01.01.                12 МДК 01.01.                12 Рус.язык и КР         43 Рус.язык и КР         43
1440        
1630        
1820        
Вторник 22.10 840 Репетиция акт.зал Репетиция акт.зал МДК 01.01.                13 МДК 01.01.                13
1030 Инженерная граф     35 Инженерная граф     35 БЖД                           25 БЖД                        25
1240 БЖД                        25 БЖД                        25 Математика             22 Математика             22
1440 МДК 03.01.                12 МДК 03.01.                12    
1630        
1820        
Среда 23.10 840        
1030        
1240        
1440        
1630        
1820        
Четверг 24.10 840        
1030        
1240        
1440        
1630        
1820        
Пятница 25.10 840        
1030        
1240        
1440        
1630        
1820        
Суббота 26.10 840        
1030        
1240        
1440        
1630        
1820        

Расписание занятий

   

ЭС18

(241)

ЭС18а

(241а)

СД18

(261)

СД18а

(261а)

ПОСО18

(271)

Понедельник 21.10 840 Материаловед  25 Материаловед  25 История            44 История            44  
1030 Электротехн    42 Электротехн    42 Физ.культура Физ.культура История             44
1240 Инжене.граф     35 Инжене.граф     35 Микробиология24 Микробиология24 Теория госуд.   44
1440         Математика      22
1630          
1820          
Вторник 22.10 840     Ин.язык            33 Ин.язык            33 Физ.культура
1030     МДК 04.02.      23 МДК 04.02.      23 Конст.право     34
1240     МДК 04.02.       23 МДК 04.02.       23 Труд.право       34
1440 Математика      22 Математика      22      
1630 Ин.язык            33 Ин.язык            33      
1820 МДК 02.01       41 МДК 02.01       41      
Среда 23.10 840          
1030          
1240          
1440          
1630          
1820          
Четверг 24.10 840          
1030          
1240          
1440          
1630          
1820          
Пятница 25.10 840          
1030          
1240          
1440          
1630          
1820          
Суббота 26.10 840          
1030          
1240          
1440          
1630          
1820          

Расписание занятий

   

ДО17

(301)

СВ17

(32)

ТОРА17

(311)

ТПОП17

(331)

ЭС17

(341)

Понедельник 21.10 840 МДК 03.01.       11 Осн.инж.граф  35 Тех.механика  12 МДК 02.01.       15 Тех.механика  12
1030 МДК 03.02.       11 Осн.электрот    42 МДК 01.02.       12 МДК 03.01.       15 Физ.культура
1240 Практ.риторика43 Осн.электрот    42 МДК 01.02.       12 МДК 07.01.       15 Охрана труда 25
1440          
1630          
1820          
Вторник 22.10 840   Осн.электрот    42 Инженер.граф  35    
1030 МДК 01.02.       11 Осн.электрот    42 МДК 01.02.       12 МДК 03.01.       15  
1240 МДК 03.02.       11 МДК 02.01(ДЗ)31 Электротехн   42 МДК 03.01.       15  
1440 БЖД                  25     МДК 03.01.       15 Инженер.граф  35
1630         МДК 04.01.       42
1820         МДК 04.01.       42
Среда 23.10 840          
1030          
1240          
1440          
1630          
1820          
Четверг 24.10 840          
1030          
1240          
1440          
1630          
1820          
Пятница 25.10 840          
1030          
1240          
1440          
1630          
1820          
Суббота 26.10 840          
1030          
1240          
1440          
1630          
1820          

Расписание занятий

   

ТОРА16

(411)

ПОСО16

(471)

ЭС16

(441)

ТПОП16а

(431а)

ТПОП16б

(431б)

Понедельник 21.10 840 Охрана труда  25 МДК 04.01        34 МДК 03.01        42 Ос.философии  44 Ос.философии  44
1030 МДК 01.02       12 МДК 04.01        34 МДК 03.01        42 МДК 06.01        13 МДК 06.01        13
1240 МДК 02.01       13 МДК 04.01        34 МДК 03.01        42 МДК 06.01        13 МДК 06.01        13
1440          
1630          
1820          
Вторник 22.10 840 ПиБДД            12 МДК 03.01        34   ПОПД                34 ПОПД                34
1030 ПиБДД            12 Ос.философии  44 ПОПД              32 Калькуляция      13 Калькуляция      13
1240 ПиБДД            12 МДК 03.01        34 Ос.философии  44 Калькуляция      13 Калькуляция      13
1440     МДК 04.01        42    
1630          
1820          
Среда 23.10 840          
1030          
1240          
1440          
1630          
1820          
Четверг 24.10 840          
1030          
1240          
1440          
1630          
1820          
Пятница 25.10 840          
1030          
1240          
1440          
1630          
1820          
Суббота 26.10 840          
1030          
1240          
1440          
1630          
1820          

 

 
Copyright © 2019. ГБПОУ «ДГТТ им. П. И. Сюзева». Все права защищены.